Kancelarija Kovač djeluje na različitim pravnim područjima, koja bi željeli kratko predstaviti, kako bi Vam dali kratak pregled. Za sva ostala pitanja i podrobnije informacije možete nas rado kontaktirati.

Građansko pravo

 • Ugovorno pravo
 • Kupoprodajno pravo
 • Najamno pravo
 • Pravo ugovora o djelu
 • Pravo nekretnina
 • Društveno pravo
 • Trgovačko pravo
 • Obiteljsko pravo
 • Nasljedno pravo

Građansko pravo široko je pravno područje. Regulira međusobne odnose između privatnih osoba pri čemu mogu sudjelovati i fizičke i pravne osobe kao d.o.o., komanditno društvo ili javno trgovačko poduzeće. U središtu stoji ugovor koji može imati različite sadržaje. Mi Vas sustavno savjetujemo prije samog sklapanja ugovora, izrađujemo ugovore i procjenjujemo što iz ugovora možete potraživati. Pored toga, važnu ulogu igraju radnje koje su prouzrokovale štetu. Analiziramo Vašu štetu i dajemo Vam stručno mišljenje u kojem opsegu možete postići nadoknadu iste.

Unatoč dobrim namjerama i preciznim ugovorima, ipak se ne uspjevaju uvijek izbjeći sudski sporovi. Svatko može doći u neželjene pravne sukobe kao pri neskrivljenoj prometnoj nesreći, telefonski nametnutim ugovorima, neispunjenim građevinskim radnjama ili glasnim susjedima. Za mnoge sukobe postoji rješenje već prije samog odlaska pred sud, koje razrađujemo i predstavljamo. Voditi sporove nije uvijek najpovoljniji izbor. Preciznim radom često se i bez suda može doći do svoga prava.

Međunarodno privatno pravo
 • UN-kupoprodajno pravo (CISG)
 • Pravo transporta
 • Međunarodno obiteljsko pravo

Međunarodno privatno pravo bavi se privatno-pravnim odnosima izvan državnih granica, npr. kod robe kupljene u inozemstvu ili međunarodnih transporata ili, pak, u slučaju razvoda stranih brakova. Često tada nije jasno koje se pravo u datom slučaju primjenjuje, koji su sudovi nadležni te kako se međunarodno mogu provesti presude. Na ta pitanja daje njemačko međunarodno privatno pravo odgovore.

Pored nacionalnih zakona postoje mnogi međunarodni sporazumi koji vrijede u Njemačkoj te otvaraju različite mogućnosti oblikovanja ugovora i rješavanje konflikata. Imajući u vidu naše iskustvo u hrvatskom pravnom i ekonomskom prostoru, možemo s gledišta njemačkog internacionalnog privatnog prava ocijeniti mogućnosti izrade ugovora kao i prednosti i nedostatke pojedinačnih ugovornih sporazuma. U slučaju spora možemo zastupati Vaše interese ovdje u Njemačkoj ili kao posrednici pratiti Vaše interese u hrvatskom pravnom i ekonomskom prostoru.

Radno pravo
 • Radni ugovor
 • Opomena
 • Pravna zaštita od otkaza
 • Ugovor o ukidanju
 • Sporazum o poništenju
 • Otpremnina
 • Svjedodžba
 • Naknada
 • Pravo na godišnji odmor

U središtu radnog prava stoji radni ugovor. Pri tome postoje mnoge odredbe na nacionalnoj i međunarodnoj razini, koje utječu na radno pravo. Pratit ćemo Vas kroz te odredbe te Vas možemo i sa gledišta posloprimca i poslodavca opsežno savjetovati, kao npr. pri sastavljanju radnih ugovora, otkaza prethodnog ugovora i prijedloga novog ili kod sporazuma o raspuštanju. Također dajemo obvezujuće informacije u pogledu reguliranja godišnjeg odmora, zabrane nelojalne konkurencije, izdavanje svjedodžbi ili kod pitanja prijelaza u drugo poduzeće. Svakako Vas možemo zastupati i pred radnim sudovima, posebno kod postupaka glede zaštite od otkaza.

Ovršno pravo
 • Ovršni postupak
 • Obrana protiv ovrhe

Ne znači uvijek da sudskom presudom završava i pravni spor. Ukoliko stranka koja je izgubila spor ne želi dobrovoljno izvršiti plaćanje ili radnju, vrijedi ostvariti presudu putem ovršnog postupka. Pomažemo stvoriti činjenice i doći do vrijednosti, predmeta i radnji koje Vam je sud dodijelio. U to ulazi između ostalog i ovlaštenje ovrhovoditelja za sprovođenje pljenidbe i mjera sigurnosti. Upravo u kriznim vremenima dobro poznavanje ovršnog prava zna biti odlučujuće. Obratno možemo obranom protiv ovrhe štititi Vaša prava i stvari, ukoliko bi drugi u okviru sudbene ovrhe to Vama htjeli uzeti.

Kazneno pravo
 • Kaznena obrana
 • Izvršenje kazne
 • Prekršajno pravo

Odvjetnik Alois Kovač je Specijalizirani odvjetnik za kazneno pravo i može Vas zastupati i savjetovati u svim oblastima kaznenog i prekršajnog prava. Država ima pravo na kazneno gonjenje koje sprovodi pomoću državnog odvjetništva i policije. Čim vlasti podignu kazneno-pravne prigovore postoji i izvjesna sumnja. U svakom slučaju bilo bi dobro konzultirati odvjetnika, jer još uvijek vrijedi pravilo: Bez odvjetnika - šutite!

Efektivna kaznena obrana počinje što je prije moguće. Čim država pokrene provođenje istrage, odvjetnik može postaviti odlučujuće smjernice za daljnji tok kaznenog postupka. Bez obzira o kojoj se mjeri radi, da li uhićenje, pretraga ili saslušanje, to se tek uz stručnu pomoć može dovesti na pravi put. Mi pomažemo od prve pokrenute mjere države pa sve do kaznene presude kao i kod izvršenja moguće kazne.

Već na samom početku istrage kontaktiramo istražne organe te vodimo razgovore u kojima se ispituju mišljenja istražitelja, kako bi intenzivno usmjerili naš rad na obustavu postupka. Također se možemo energično postaviti prema istražnim organima i sudu te štititi Vaše interese postavljanjem potrebnih zahtjeva za provođenje dokaza. Povrh toga, savjetujemo i zastupamo Vas kod ulaganja svih pravnih sredstava, kako bi postigli bolji rezultat u drugom stupnju.

U prekršajnom pravu sve usavršenija i preciznija tehnika vodi do novih pitanja za vozača. Radarski i laserski uređaji više se ne mogu ispitati na svoju fukcionalnost, bez da dotična osoba raspolaže specijalnim znanjem. Mnoga mjerenja, koja povlače zabranu vožnje, nisu točna, postignuti rezultati mjerenja su netočni, te slike nisu uporabive, jer se dotična osoba teško raspoznaje. Unatoč tome mnogi građani zaziru obratiti se specijalistu, kako bi spriječili negativne posljedice koje im prijete. Za Vas tražimo uvid u spis i točno provjeravamo, da li su se pri mjerenju poštovala pravila postupka kao i upute za rukovanje tehničkim uređajima.

Cestovno prometno pravo

 • Zabrana vožnje
 • Predaja vozačke dozvole
 • Medicinsko-psihološki pregled
 • Oduzimanje vozačke dozvole
 • Novčana kazna

  Za cestovno prometno pravo vezane su sve odredbe koje se tiču sudjelovanja građana u javnom cestovnom prometu – od izdavanje vozačke dozvole, preko mjera ograničenja pa do kaznenog postupka. U cestovnom prometu vrlo brzo može doći do prekoračenja dozvoljene brzine, vožnji u alkoholiziranom stanju ili do sudara sa vozilom ispred sebe radi neprilagođenog razmaka. Na temelju kontrolnih mjera u cestovnom prometu prekršaj može imati za posljedicu sve od novčane kazne, predaje vozačke dozvole, zabrane vožnje, oduzimanja vozačke dozvole, do dugog roka zabrane vožnje ili do medicinsko-psihološkog pregleda. Pomažemo Vam da što brže moguće ponovo neograničeno možete sudjelovati u cestovnom prometu.

  Upravno pravo
  • Boravišno pravo
  • Obrtničko pravo
  • Policijsko pravo
  • Komunalno pravo
  • Javno građevinsko pravo

  Upravno pravo opisuje odnos pojedinca prema državnoj vlasti, npr. kod izdavanja građevinske dozvole, ukidanja obrta, izdavanja dozvole boravka, primanja u školu ili na sveučilište. Ovdje ponajprije dolazi do upravnog postupka, koji često završava rješenjem o prigovoru. Ukoliko rezultatom niste zadovoljni, slijedi postupak pred upravnim sudom ili eventualno socijalnim ili financijskim sudom.

  U upravnom pravu postoje pored općeg zakona o upravnom postupku mnogi posebni upravni zakoni, koji u pojedinačnom slučaju mogu biti relevantni. K tome, u različitim slučajevima mogu imati nadležnost i različita tijela: savez, savezne države, općine i ostala tijela i pravno sposobne ustanove. Iz toga često proizlazi kompleksna struktura koju detaljno analiziramo i ocjenjujemo kako bi ostvarili Vaše pravo.